อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หลายอัตรา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. เจ้าหน้าที่ออกตรวจงานป้องกันรักษาป่า จำนวนหลายอัตรา
  2. พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) จำนวนหลายอัตรา

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
สถานที่ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา และสระบุรี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่