เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า สามารถสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ