โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 5 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หรือสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.phukieo.net/hospita/ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 1630 น.) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 0 4486 1700 -3 ต่อ 756
ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ http://www.phukieo.net/hospital/ เลือกหัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” และค้นหาหัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)”
(2) ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
(3) กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในเว็บไซต์สมัครงาน
(4) อัปโหลดใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน
(5) ชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยโอนผ่าน บัญชีโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บัญชีเลขที่ 245-1-04054-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเขียว และอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์สมัครงาน โดยชื่อผู้ชำระต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น