สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-617785