สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบล มะอึ อำเภอธวัชบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12-19 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร 043 513 138-9