วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี