สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปี พ.ศ. 2565
*ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ (สาขาบ้านหลักแดน) วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านลาดเหนือ วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านเจาเหนือ วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ (สาขาบ้านหลักแดน) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า (สาขาวังตอตั้ง) วิชาเอกปฐมวัย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร (ตามรายละเอียดแนบท้าย 2)
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.chaiyaphum1.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)