สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ *ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
*ระหว่างวันที่ 18 – 26 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือที่ www.kalasin2.go.th