โรงพยาบาลพยุห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพยุห์ โทร. 045-607112 ต่อ 103 ได้ตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 22.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ) โรงพยาบาลพยุห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน เท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)