ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.043 – 235905 ต่อ 1201 – 1204 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ