เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสาร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ