โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินทร ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.)