สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 -16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร