คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2565
(1) นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาท

(2) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา
2.1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท
2.2 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

(3) ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,200 บาท

(4) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา
4.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา
4.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
สังกัดงานเวชกรรมสังคม หน่วย PCU (ศรีสวัสดิ์) โรงพยาบาลสุทธาเวช
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท

(5) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท

(6) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,900 บาท

(7) พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
7.1 พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท
7.2 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด งานการพยาบาล (IPD รร.สาธิต) โรงพยาบาลสุทธาเวช
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,590 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
  • สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
  • สมัครสอบในรูปแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊คงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ออนไลน์) หรือสแกน QR Code ในประกาศรับสมัคร
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809