อำเภอเบญจลักษ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

อำเภอเบญจลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตำแหน่งที่จะจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ห้องสำนักงานอำเภอ ชั้น 2)
ระหว่างวันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก