โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ เรือนดอกแก้ว โรงเรียนมุกดาหาร
ตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-5696482