โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ