สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ