สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.ret2.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเท่านั้น