โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-4219-9222 ต่อ 1006 และ Website http://www.nkphospital.go.th