โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ