โรงพยาบาลนามน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 – 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ