โรงพยาบาลโขงเจียม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ