โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565.ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565.ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น. ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) สถานที่ยื่นใบสมัคร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา