โรงพยาบาลห้วยเม็ก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยเม็ก ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)