โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. 16.30 น. โทร. 0 4461 5002 ต่อ 4814, 4815