โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา

วันรับสมัครตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง 21 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครคนละ 150 บาท ที่ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 043-563211 ต่อ 25921,25922