โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงาน บุคคล โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.