โรงพยาบาลโนนสะอาด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ