โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สมัครงานด้วยระบบสมัครงาน Online ที่ https://jobs.suth.go.th/ https://jobs.suth.go.th/