มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 77 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565