สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ จุดรับสมัคร (ลานใต้อาคารหลัง ใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันราชการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.