คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 27 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครสอบด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)
สมัครสอบในรูปแบบ ONLINE โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครผ่านทาง เพจเฟสบุ๊ค งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลิงค์รับสมัครงาน ONLINE) หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ในวันราชการ เวลา 09.00 15.00 น. (เวลา 15.01 08.59 น. ปิดระบบรับสมัครสอบ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สำนักงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4302 1021 ต่อ 87809