โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 24 อัตรา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)