สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการเวลารับสมัคร ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมกางเกงยีนต์ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ) กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น)