สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.