สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
– โทร. 0 4241 3354
– ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.