สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ชั้น 3 เลขที่ 347 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร