งานเด่นวันนี้

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14-29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ (044) 305131, 305134 ต่อ 148, 165