มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://job.rmuti.ac.th