โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.kkh.go.th/hrm/ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เปิดเว็บไซต์ www.kkh.go.th/hrm/ เลือกหัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” และค้นหาหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป” (2) ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (3) กรอกข้อมูลตามรายละเอียดในเว็บไซต์สมัครงาน (4) อัปโหลดใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน (5) ชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยโอนผ่าน บัญชีโรงพยาบาลขอนแก่น บัญชีเลขที่ 405-1-00688-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น และอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์ สมัครงาน โดยชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น