เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง
*ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
*โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451055