กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, สอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด