โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)