เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4322-5617 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง