โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ