โรงพยาบาลศรีสมเด็จ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 – 18 มกราคม 2565