โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น รับสมัครจ้างเหมาบุคคล 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เลขที่ 775 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 11-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (ผู้ประสานงาน นางสิริพรรณ พึงภพ 0-8663-9919-6, นายยุรนันท์ จอมจันทร์ 0-8415-0530-8)