โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสิงสาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ