วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี